Johan Östling och David Larsson: "Om kunskapscirkulation"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet (OBS! En måndag)

Johan Östling och David Larsson, Lunds universitet: "Om kunskapscirkulation"

Presentation
Vid detta seminarium kommer vi att diskutera vad kunskapshistoria kan vara och hur vi som historiker ser på fältet. Vi kombinerar historiografiska och teoretiska reflexioner med empiriska exempel. Särskild uppmärksamhet ägnar vi åt kunskapscirkulation som analytiskt verktyg och ramverk, med utgångspunkt i vår text ”Cirkulation – ett kunskapshistoriskt nyckelbegrepp”, Historisk tidskrift, 137:2 (2017), bifogad nedan.

Ytterligare information