Workshop - Vetandets växelkurser

Forskningsnoden KOM

Workshop - Vetandets växelkurser: samlingar, byten och krigsbyten från stormaktstiden till 1800-talet

Affisch


Presentation
Vad kostade vetenskap under 1700- och 1800-talet? Vad kan priser, transaktioner och materiella dimensioner bidra med när vi utforskar hur olika kunskapsområden utvecklades? Tre specifika fallstudier kommer stå i förgrunden på workshopen Vetandets växelkurser. Emma Hagström Molin diskuterar omvärderingar av stormaktstidens krigsbyten i ljuset av 1800-talets nya historiska tänkande. Kommersen med linneanska samlingar i ljuset av skiftande moden och vetenskapliga ideal står i förgrunden i Hanna Hodacs presentation medan Jacob Orrje diskuterar cirkulationen av vetenskapliga objekt och handelsmän som mellanhänder i 1700-talets London. Workshopen inleds med ett anförande av Jenny Beckman om vetenskapliga växelkurser i övergången mellan tidigmodern och modern tid.
 

Alla är välkomna, anmäl gärna deltagande så vi kan beräkna fika. Efter workshopen äter vi middag (självkostnadspris). Vi behöver boka bord i förväg och behöver därför veta om du vill vara med senast måndag 15/5.

Ytterligare information