Forskarfika - KOM: "Pengar som orsaker och effekter"

Forskningsnoden KOM

Du forskare inbjuds nu till ett nytt tvärvetenskapligt forskarfika med informell atmosfär där vi tillsammans undersöker Stora Frågor med siktet inställd på möjliga samarbeten små eller stora.

"Pengar som orsaker och effekter"
Pengar är en social teknologi som i ständigt ökande grad kommit användas som verktyg för styrning och koordination av verksamhet och för att uppnå de mest skiftande individuella och kollektiva målsättningar. På detta seminarium kommer vi att titta närmare på olika sätt att förstå pengarna som verkan och som orsak. Tomas Ekenberg (filosofi, filosofihistoria) kommer att presentera de dominerande idéerna kring hur pengar uppstår, Gabriel Söderberg (nationalekonomi, ekonomisk historia) kommer att diskutera de sätt på vilka sätt pengar – abstrakta, teoretiska storheter – kan förstås som en orsak till konkreta, observerbara skeenden. En övergripande målsättning är att bli klarare över relationen mellan teoretiserandet av fenomenet pengar som orsak och av pengar som verkan. Till vilken grad är vår förståelse av pengarna som orsak till skeenden bestämd av vår förståelse av hur pengar uppstår – hur de uppstått i historien, eller hur de uppstår i vår samtid?

Hör av dig till tomas.ekenberg@filosofi.uu.se om du är intresserad av att närvara!

Forskningsnoden KOM (Kunskap Organisation Makt)
Forskningsnoden KOM (Kunskap Organisation Makt) syftar till att för forskare, doktorander och  studenter på avancerad nivå erbjuda en ämnesöverskridande plattform för idéutbyte och metodutveckling. I förlängningen vill vi ge ensolid grund för samarbete mellan de olika disciplinerna i lösandet av faktiska forskningsuppgifter. (För detta syfte har noden tilldelats ekonomiska medel. Men pengar är aldrig ensamma lösningen, utan alltid just ett medel.)

KOM - Kontaktpersoner
Jenny Beckman (idéhistoria)
Mikael Byström (historia)
Tomas Ekenberg (filosofi)
Isto Huvila (information)