Ingrid Wållgren: framläggning av ett avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Ingrid Wållgren, Lunds universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel: "Julian Huxley/Transhumanism"