Andreas Rydberg - Disputation

Andreas Rydberg, Uppsala universitet, försvarar sin avhandling Inner Experience: An Analysis of Scientific Experience in Early Modern Germany

Mer information och abstract i DiVA