Morag Ramsay: framläggning av ett avhandlingskapitel

Högre seminariet

Morag Ramsay, Uppsala universitet, lägger fram ett kapitel ur avhandlingen From the personal to the global: Swedish population policy in the post-war period (arbetstitel)