Joel Isaac: "The Idea of Uncertainty in Twentieth-Century Social Thought"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Avdelningen för vetenskapshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm, H. Otto Sibum
  • Seminarium

Högre seminariet och Avdelningen för vetenskapshistoria

(OBS tiden!)

Joel Isaac, Cambridge University/SCAS: "The Idea of Uncertainty in Twentieth-Century Social Thought"

Postseminarium på Williams