Helena Franzén: framläggning av ett avhandlingskapitel

Högre seminariet

(OBS LOKALEN)

Helena Franzén, Uppsala universitet, lägger fram ett kapitel ur avhandlingen Bodies in transformation: Embryological/fetal specimens in Swedish museum collections and their social worlds (arbetstitel)