Elisabetta Wolff och Andreas Önnerfors om den italienska nyfascismen och den tyska PEGIDA-rörelsen

  • Datum: –16.30
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik
  • Kontaktperson: Sven Widmalm, Mats Rosengren
  • Seminarium

Samseminarium, Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria och Allmänna seminariet i retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen

(OBS tiden!)

- Elisabetta Wolff, försteamanuensis i historia vid Institutt for arkeologi, konservering og historie vid Universitet i Oslo: "Italian Neo-Fascism as a Representative Case within European Neo-Fascism"

- Andreas Önnerfors, lektor i Idé- och lärdomshistoria, LIR, Göteborgs Universitet: "Taking the streets with concepts? Re-semantizations and radicalisation of political language in the German PEGIDA-movement."

Postseminarium på Williams pub