Sigurlin Bjarney Gisladottir: avhandlingspresentation

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Sigurlin Bjarney Gisladottir, Uppsala universitet, presenterar sin avhandling