Julia Nordblad: "An Attempt to Historicise Democracy’s Notorius Presentism"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Julia Nordblad, Uppsala universitet: "An Attempt to Historicise Democracy’s Notorius Presentism"