"Vad är en bra forskningsmiljö?"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Annelie Drakman, Ben Martin, Jenny Beckman och Otto Sibum, alla Uppsala universitet, inleder på temat "Vad är en bra forskningsmiljö?"