Politisk korrekthet, politisk faktaresistens

Forskningsnoden "Kunskap, Organisation, och Makt" (KOM)

Vad spelar kunskap för roll i hur makt kan utövas? Behöver man i politiska sammanhang ta ansvar för vad som är sant eller falsk och för hur den etablerade kunskapen och forskningen egentligen ser ut? Eller kan man inom politiken komma undan med rena osanningar eller dåligt faktaunderlag? De här är några rykande aktuella frågor som behandlas på ett seminarium organiserat av forskningsnoden KOM (Kunskap, organisation, makt).

Vi inbjuder dig – senior forskare, doktorand och masterstudent ­– till ett tvärvetenskapligt seminarium om relationen mellan kunskap och politik. Seminariet inleds med två kortare forskningspresentationer och följs av ett samtal.

Magnus Ullén, professor i Engelska, institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, pratar om faktaresistens och begreppet ”politiskt korrekthet” (PK), med utgångspunkt i det amerikanska presidentvalet, där Donald Trump utmärkte sig för att ljuga så det stänkte om det utan att det nämnvärt påverkade opinionen. Samma fenomen har setts i Sverige, där väljarkårens förtroende för Sverigedemokraterna inte tycks påverkas av att ledande partiföreträdare upprepade gånger beslagits med lögner. För SD liksom för den alternativa höger Trump representerar är begreppet PK märk väl centralt. Ulléns presentation handlar om att användningen av begreppet PK kan ses som en viktig delförklaring till det slags faktaresistens det här är frågan om.

Helena Bergman, fil.dr i historia, Historiska institutionen, Stockholms universitet; Lena Eriksson, fil.dr i historia, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) och Johan Edman, docent i historia, SoRAD, presenterar sitt projekt (Vetenskaplig stat eller statlig vetenskap? Välfärdsforskningens och välfärdspolitikens kunskapsformer) om skärningspunkter och spänningar mellan forskning och politik, närmare bestämt inom missbrukspolitikens område. Vilken roll har forskning och kunskap haft som strategisk resurs inom politiken och hur har forskare svarat an på en politisk styrning av forskningen och på politikernas önskemål om kunskapsbaserade underlag för den politiska processen?

Kanske hinner vi med något om KOM:s framtid i ljuset av presentationerna.

 

Som om det inte var nog bjuds på fika!!!

Välkomna!

Ett seminarium arrangerat av forskningsnoden "Kunskap, Organisation och Makt" (KOM)

Här är människorna bakom KOM:
Forskningsledare: Mikael Byström (historia), Tomas Ekenberg (filosofi)
Kontaktperson, ABM: Ulrika Kjellman
Kontaktperson, Idéhistoria: Frans Lundgren