Minnesstund för Karin Johannisson

  • Datum:
  • Plats: Göteborgs Nation
  • Kontaktperson: Fonus
  • Telefon: 018-155175
  • Mottagning

Minnesstund äger rum den 11 december kl 12.00 på Göteborgs Nation.

Svar om deltagande till Fonus 018-155175 senast 6/12.

Tänk gärna på Läkare utan Gränser gåvotelefon 010-199 33 00 eller plusgiro 90 06 03-2.