Tryckfrihetsförordningen 250 år - Temadag om tryckfriheten

  • Datum: –16.00
  • Plats: Folkrörelsearkivet för Uppsala län
  • Kontaktperson: Se hemsida/See homepage
  • Temadag

Besök temadagens hemsida

Arrangörer: Fyriskällan (Folkrörelsearkivet, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket) och Uppsala universitet (institutionerna för litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria och ABM)