Linnea Tillema - Halvtidsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Halvtidsseminarium för Linnea Tillema, Uppsala universitet, och avhandlingen ”En övning  i frihet”: individutveckling och känsloarbete i 1960- och 1970-talets Sverige (arbetstitel). Inbjuden kommentator är Helena Bergman, Historiska institutionen, Stockholms universitet.