Helena Franzén: presentation av avhandlings-PM

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Helena Franzén, Uppsala universitet, presenterar sitt avhandlings-PM. Titel: Obtaining fetal bodies for medical science at Uppsala University from the 1840s to the 1930s: Dynamics between sites, events, and actors.