(INSTÄLLT) Elisabetta Wolff och Andreas Önnerfors om italiensk nyfascism och den tyska proteströrelsen PEGIDA

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Sven Widmalm, Mats Rosengren
  • Seminarium

Halvdagsseminarium för Idé- och lärdomshistoria i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdelningen för retorik

OBS! Inställt.

Elisabetta Wolf, försteamanuensis i historia vid Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo: "Italian Neo-Fascism as a Representative Case within European Neo-Fascism"

Andreas Önnerfors, lektor i Idé- och lärdomshistoria, LIR, Göteborgs Universitet: "Taking the streets with concepts? Re-semantizations and radicalisation of political language in the German PEGIDA-movement."
 

Den som har lust är välkommen att efter seminariet följa med till Williams pub, där disussionerna fortsätter.