Workshop - Medicinsk evidens, metod och gränsdragningar

  • Datum: –16.45
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Se workshopens hemsida/See workshop homepage
  • Konferens

För mer information, se workshopens hemsida eller programmet i PDF