Tvärvetenskapligt seminarium: Samuel Edquist och Elinor Hållén

Forskningsnoden "Kunskap, organisation och makt" (KOM)

Forskningsnoden KOM (Kunskap, organisation, makt) inbjuder till ett tvärvetenskapligt seminarium med två kortare forskningspresentationer, samtal om dessa och en diskussion om vad vi tillsammans kan och vill göra med KOM.

Samuel Edquist (docent i historia, universitetslektor i ABM-ämnen, Uppsala universitet) presenterar ett kommande projekt om den personliga integritetens idéhistoria, där han studerar den föränderliga lagstiftningen kring sekretess och så kallad etisk gallring - när information anses vara så känslig att det är säkrast att radera informationen för gott. När det gäller exempelvis socialtjänstakter, patientjournaler och forskningsdata har dessa frågor tidvis varit omstridda, där grupper som politiker, journalister, forskare och arkivarier tenderat att ha skiljaktiga ståndpunkter.

Elinor Hållén (forskare vid filosofiska institutionen, avdelningen för teoretisk filosofi, Uppsala universitet) är verksam i projektet "Vad ska en svensk kunna?" (VR) där hon undersöker de idéer om bildning som utformar den svenska folkbildningstraditionen med fokus på konflikter mellan folkbildningens idéinnehåll och praktik å ena sidan och statens förväntningar och krav på folkbildningen å den andra. Här presenterar Elinor delprojektet i korthet för att sedan fokusera på en fråga som hon planerar behandla i en kommande text: Hur påverkar utbildningspolitiska normer och värderingar de folkbildande verksamheter som särskilt riktar sig till invandrare?

Efter presentationer följer samtal om KOM:s aktiviteter och möjligheter.

Här är människorna bakom KOM:
Forskningsledare: Mikael Byström (historia), Tomas Ekenberg (filosofi)
Kontaktperson, ABM: Ulrika Kjellman
Kontaktperson, Idéhistoria: Frans Lundgren

Läs mer om forskningsnoden KOM