Karin Johannisson och Anna Williams: "Fri och galen? Agnes von Krusenstjerna, skapandet och sjukdomen"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Margaretha Fahlgren
  • Seminarium

Samseminarium mellan Idé- och lärdomshistoria och Litteraturvetenskap.

OBS! Tid och plats!

Karin Johannisson och Anna Williams diskuterar litterära och idéhistoriska perspektiv med utgångspunkt i studierna Den sårade divan. Om psykets estetik (2015) och Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning (2013).

Postseminarium: anmälan om deltagande till Margaretha Fahlgren senast 8 februari.

Ordförande: Fahlgren