Petter Tistedt: ”Homo elector: Väljaren i samhällsvetenskap, politik och reklam under mellankrigstiden”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Petter Tistedt, Uppsala universitet: diskussion av ett artikelutkast från forskningsprojektet ”Homo elector: Väljaren i samhällsvetenskap, politik och reklam under mellankrigstiden”