Seminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Annika Windahl Pontén, Uppsala universitet: "Identitet och materialitet i hushållet von Linné", inledningskapitel till avhandling.