Chris Haffenden: "Planning for 'a continued existence in the memory of humanity': self-monumentalising practices, c. 1830 - 1850"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Halvtidsseminarium

Chris Haffenden, Uppsala universitet: "Planning for 'a continued existence in the memory of humanity': self-monumentalising practices, c. 1830 - 1850". Opponent är Andreas Nyblom, Linköpings universitet.