Mats Rosengren: "Om social mening och retorisk/filosofisk antropologi"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet: "Om social mening och retorisk/filosofisk antropologi"