Workshop - Abortion in the Nordic Countries

  • Datum:
  • Plats: Tid och plats meddelas senare
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Medicinhistoria
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Konferens

Workshop - Abortion in the Nordic Countries: New Historical Perspectives, Approaches and Issues
 

Begränsat antal platser. Workshopens hemsida och workshopens program.