Humanioras vägar

Ett symposium till minne av Karin Johannisson

Idéhistorikern Karin Johannisson gick bort hösten 2016. Den 6 oktober 2017 inbjuder Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet till ett symposium om ett tema som präglar hennes forskning och författarskap på djupet: den humanistiska kunskapens närhet till andra kunskapsfält och betydelse i samhället i stort.

Tema och inbjudna talare

Inom forskningspolitiken förs diskussioner om universitetens samverkan med samhället. Samtidigt ifrågasätts kunskapens roll när politik och offentlighet polariseras. Vilka vägar finns det mellan kunskapens olika institutioner och offentliga arenor? Och hur kan dessa vägar upprätthållas när samhället och offentligheten byggs om?

Vid symposiet uppmärksammas dessa frågor med utgångspunkt i ett författarskap som på ett alldeles eget och unikt sätt binder ihop offentlighet och akademi, vetenskap och konst, humaniora och medicin. Det belyser aspekter som humanioras inbrytningar i andra vetenskaper, den humanistiska kunskapens betydelse i offentliga expertroller och myndighetsarbete, dess kopplingar till politiska och existentiella samtidsfrågor – och, inte minst, den kritiska och humanistiska läsningens betydelse i enskilda människor liv.

De inbjudna talarna speglar genom sin egen verksamhet och bredd mångfalden i Karin Johannissons forskning. Johan Cullberg är psykiater och författare; Lena Lennerhed är idéhistoriker med inriktning på sexualitet och kön; Martin Kaunitz är förläggare på Albert Bonniers förlag; Ulrika Milles är författare och litteraturkritiker; Kjell Asplund är läkare och ordförande för Statens medicinsk-etiska råd; Roger Qvarsell är psykiatri- och medicin-historiker.

Program

 • 14.00-14.15 Introduktion (Anders Ekström)
   
 • 14.15-14.45 Johan Cullberg
  "Psykiatrin och humanismen – ett komplicerat kärleksförhållande"
   
 • 14.45-15.15 Lena Lennerhed
  "Den farliga sexualiteten: Om framväxten av ett nytt historiskt fält"
   
 • 15.15-15.45 Martin Kaunitz
  "'Att stiga ut i ett dunkelskönt vatten': Forskaren som författare – Karin Johannisson och stilen"
   
 • 15.45-16.15 Paus, kaffe/te
   
 • 16.15-16.45 Ulrika Milles
  "Samhällskroppens själ och hjärta: Karin Johannisson som samtidskommentator"
   
 • 16.45-17.15 Kjell Asplund
  "Humanisten – till statens tjänst"
   
 • 17.15-17.45 Roger Qvarsell
  "Medicinhistoria och ett samhällsliv i förändring"
Senast uppdaterad: 2023-01-11