Tips

The future of higher education

2023-08-18

See Swedish event for more information.

Samhället utvecklas i allt snabbare takt samtidigt som det svenska systemet för högre utbildning till stor del bygger på idéer som formulerades för länge sedan. Hur kan vi utveckla utbildningsystemet för morgondagens behov?

Medverkar gör bland annat kommissionens ordförande, Nina Smith.

När: Onsdag 30 augusti, kl. 15.30–17.00.
Var: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm och online via Zoom

Mer information finns här.

Last modified: 2022-09-30