Tips

A panel discussion on the research basis of higher education

2023-08-18

See Swedish event for more information.

Paneldiskussionen tar sin utgångspunkt i utredningsrapporten Den högre utbildningens forskningsanknytning: en nyckelfråga för den högre utbildningens kvalitet. Rapporten har författats av Kerstin Sahlin på uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademien.

Paneldiskussionen hålls den 22 augusti kl. 15:00 – 17.00 i Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, med efterföljande mingel i Roslingfoajén kl. 17:00-18:00.

Kerstin Sahlin inleder paneldiskussionen med en kort presentation av utredningens resultat. Ulf Ellervik modererar därefter en paneldiskussion på temat Hur kan den högre utbildningens forskningsanknytning förbättras? I panelen ingår bland andra Maria Nilsson, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet, Pam Fredman, fd rektor för Göteborgs universitet, Anders Söderholm, rektor för KTH, Mats Benner, dekan för ekonomihögskolan vid Lunds universitet, samt Carl Bennet, huvudägare Getinge, Arjo, Lifco och Elanders.

Mer information finns här.

Last modified: 2022-09-30