Tips

Nordiskt seminarium i utbildningsrätt: Akademisk ytringsfrihet – hvordan kan vi bidra till den?

2022-09-30

Institutet för utbildningsrätt bjuder in till Nordiskt seminarium i utbildningsrätt på temat Akademisk ytringsfrihet.

Datum: 10 oktober, kl. 10.15–12.00.
Plats: Digitalt via Zoom.
Föreläsare: Anine Kierulf, försteamanuensis vid institutet för offentlig rätt, universitetet i Oslo.

Se inbjudan för mer information.

Last modified: 2022-09-30