Akademiska minneskulturer i förändring? Namngivning och minnesmärken efter Retzius

2022-02-01

The Higher Seminar at the Department of History of Science and Ideas.

See Swedish event for information.

News

Last modified: 2021-12-06