New externally funded projects

2023-11-15

Three externally funded projects have recently been awarded to researchers affiliated with HERO.

Per Wisselgren, Hampus Östh Gustafsson and Tobias Dalberg have been granted funding from the Swedish Research Council for the project Forskningsfinansieringens effekter: De statliga forskningsrådens etablering och humanvetenskapernas formering, 1947–1977; Emil Bertilsson, Tobias Dalberg, Astrid Collsiöö and others have been granted funding from the Swedish Research Council for the project Aspirationer i praktiken. Avgörande faktorer och utfall av ansökningsbeteende till gymnasie- och högre utbildning; and Shirin Ahlbäck Öberg and others have been granted funding from Riksbankens Jubileumsfond for the project I det allmännas tjänst: Hur upprätthålls ett offentligt etos när statliga myndigheter använder privata konsulter?

News

Last modified: 2021-12-06