Conversations on research ethics

In the seminar series Conversations on research ethics, ethical questions of relevance for most parts of the university are discussed. The series is organized by Bengt Gerdin and Kerstin Sahlin in cooperation with HERO.

See Swedish webpage for information.

PREVIOUS SEMINARS

November 24, 2021

Den goda forskningsmiljön – finns den och hur skapar man den?

See Swedish event for information.

APRIL 29, 2021

Etikprövning? När, var och hur  och varför?

See Swedish event for information.

APRIL 8, 2021

Kollegialitet, konkurrens och vetenskapliga värden: Om normer, arbetssätt och infrastruktur på svenska universitet

See Swedish event for information.

MARCH 4, 2021

Vetenskapligt utbyte med diktaturer – institutionell etik

See Swedish event for information.

FEBRUARY 4, 2021

Om jäv och kvalitet i interna beredningar och kollegiala processer

See Swedish event for information.

DECEMBER 3, 2020

Vetenskapligt utbyte med diktatorurer: Kina

See Swedish event for information.

Last modified: 2021-12-01