Styrelse

Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt leds av en styrelse med representanter från de samverkande vetenskapsområdena samt förvaltningen.

Professor Kerstin Sahlin, Ordförande
Företagsekonomiska institutionen
Avdelningschef Åsa Kettis, Ledamot
Avdelningen för kvalitetsutveckling
Professor Sofia Kälvemark Sporrong, Ledamot
Institutionen för farmaci
Professor Thomas Lennerfors, Ledamot
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik 
Professor Lotta Lerwall, Ledamot
Juridiska institutionen
Doktorand Moa Lindqvist, Ledamot
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Docent Anders Sjöborg, Ledamot
Teologiska institutionen

Till sammanträdena kallas också centrets föreståndare och forskningskoordinator: professor Mikael Börjesson och FD Johan Boberg (tillika sekreterare i styrelsen).

Senast uppdaterad: 2021-12-01