Ledningsgrupp

Mikael Börjesson, Föreståndare
Professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.
Shirin Ahlbäck Öberg, Biträdande föreståndare
Professor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Personlig webbsida.
Johan Boberg, Forskningskoordinator
Forskare vid Filosofiska institution och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.
Per Wisselgren
Universitetslektor i idé- och lärdomshistoria och docent i sociologi.
Personlig webbsida.
Sharon Rider, Biträdande föreståndare
Professor vid Filosofiska institutionen.
Personlig webbsida.
Linda Wedlin
Professor vid Företagsekonomiska institutionen.
Personlig webbsida.


 


    

Senast uppdaterad: 2023-01-30