Om oss

Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO) är ett samarbete mellan vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap samt vetenskapsområdet för medicin och farmaci, med finansiellt stöd från rektor.

Verksamheten är inriktad mot att stödja ämnes- och fakultetsövergripande samarbeten mellan forskare och lärare, initiera utbildningssatsningar, samverka såväl inom som utom universitetet samt bygga ett forskarnätverk för mångdisciplinära studier om högre utbildning och forskning. Organisatoriskt är Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt placerat vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kontakta vår föreståndare eller forskningskoordinator för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-10-03