Måndag 23 oktober

Academic Freedom and Responsibility in Policy and Practice

13.15–13.25 Inauguration of the Week (engelska)
Tora Holmberg, professor i sociologi & vicerektor, Uppsala universitet
Christina Garsten, föreståndare för SCAS & professor i socialantropologi, Uppsala universitet och Stockholms universitet
Linda Wedlin, professor i företagsekonomi & föreståndare för Demokrati och högre utbildning, Uppsala universitet
Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi & föreståndare för HERO, Uppsala universitet
 
13.30–14.15 Student Interests and the Freedom of Teaching: Challenges and How to Respond (engelska)
Andrea Talentino, professor i statskunskap & rektor för Augustana College
 
14.15–15.00 Reimagining Academic Freedom in Europe: What is at Stake? (engelska)
Liviu Matei, professor i Higher Education and Public Policy, King's College London & representant för The Guild
 
15.00–15.30 Paus
 
15.30–17.00 En fri akademi bland ökade krav: Vad behövs för en kunskapsbildning i demokratins tjänst? Panelsamtal (svenska)
Dag Blanck, professor i nordamerikastudier, Uppsala universitet (moderator)
Farshid Jalalvand, kulturskribent, fil.dr i medicinsk mikrobiologi & författare
Annika Nilsson, lektor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet
Göran Rosenberg, journalist och författare
Linn Svärd, Sveriges förenade studentkårer
Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap & rektor, Stockholms universitet
Johan Östling, professor i historia, föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) och Wallenberg Academy Fellow
 
17.00– Mingel
Anmälan krävs. Anmäl dig här.


Anordnas av: Demokrati och högre utbildning.

Lokal: Sal X, Universitetshuset
Språk: svenska och engelska.

Tisdag 24 oktober

The Relationship between Academia and Society in Troubled Times

13:15–13.20 Welcome
Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi & föreståndare för HERO, Uppsala universitet
Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi & biträdande föreståndare för HERO, Uppsala universitet
Part I: Variations of Interfaces: Scientific Domains
13:20–13:45 Science Today: Predicaments and Promises
Sven Widmalm, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, Uppsala universitet
Mia Phillipson, professor i fysiologi, Uppsala universitet
 
13:45–14:10 What is Public Social Science?
Johan Heilbron, gästprofessor vid HERO, Uppsala universitet
Kristoffer Kropp, lektor i sociologi, Roskilde universitet
Julien Larregue, biträdande lektor i sociologi, Université Laval
 
14:10–14:35 Beyond the Integrative Humanities
Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Ulrika Björkstén, generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet
Nina Wormbs, professor i teknikhistoria, Kungl. Tekniska högskolan
 
14:35–15:00 Conclusions
Anders Ekström, Johan Heilbron & Sven Widmalm
 
15:00–15:20  Paus
Part II: Science, Politics, and Ideology
15:20–15:45 Declining Trust in Science?
Johan Heilbron, gästprofessor vid HERO, Uppsala universitet
Ulrika Björkstén, generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet
 
15:45–16:10 Research Funding for Excellence: Impact and Consequences
Kerstin Sahlin, seniorprofessor i företagsekonomi & ordförande för HERO, Uppsala universitet
Peter Edlund, forskare i företagsekonomi, Uppsala universitet
Audrey Harroche, Research Fellow, Oxford Brookes University
 
16:10–16:35 Between Academe and Politics – Think Tanks and the Quest for Knowledge
Christina Garsten, föreståndare för SCAS & professor i socialantropologi, Uppsala universitet och Stockholms universitet
Ulrik Jennische, Junior Global Horizons Fellow, SCAS & forskare vid Stockholm Centre for Organizational Research (Score), Stockholms universitet
Dieter Plehwe, Senior Global Horizons Fellow, SCAS & Senior Research Fellow, WZB Berlin Social Science Center
 
16:35–17:00 Conclusions
Christina Garsten, Johan Heilbron & Kerstin Sahlin
 
17:00– Mingel
Anmälan krävs. Anmäl dig här.

Anordnas av: HERO.

Lokal: Sal C, Uppsala Konsert & Kongress
Språk: engelska

Onsdag 25 oktober

Hur står det till med den akademiska friheten?

13.15–13.30 Inledning (svenska)
 
13.30–14.25 Den akademiska friheten i Sverige: En lägesbild (svenska)
Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statskunskap & biträdande föreståndare för HERO, Uppsala universitet
Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt
 
14.30–15.00 Vad behöver göras? Diskussion med intresseorganisationer (svenska)
Shirin Ahlbäck Öberg (moderator)
Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle & representant för SUHF
Emil Görnerup, policyansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv
Rasmus Lindstedt, styrelseledamot, SFS
Karin Åmossa, samhällspolitisk chef, SULF

 
15.00–15.30 Paus
 
15.30–16.25 Nordiska jämförande perspektiv på akademisk frihet (engelska)
Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi & biträdande föreståndare för HERO, Uppsala universitet (moderator)
Janne Holmén, universitetslektor i utbildningshistoria, Uppsala universitet
Anine Kierulf, lektor i konstitutionell rätt, Universitetet i Oslo
Asger Sørensen, lektor i utbildningsfilosofi, Aarhus Universitet
 
16.30–17.00 Avslutande diskussion (svenska/engelska)

Anordnas av: HERO.

Lokal: Humanistiska teatern, Engelska parken
Språk: svenska och engelska

Torsdag 26 oktober

Academic Citizenship in Perspective

10.15–12.00 The VUIAS Initiative – A Joint Effort in Founding an Institute for Advanced Study for Ukraine
Daniel Schönpflug, Head of Academic Programs vid Wissenschaftskolleg zu Berlin & professor i historia, Freie Universität Berlin, Co-Chair Virtual Ukraine Institute for Advanced Study (VUIAS).
 
16.30–18.00 On Academic Integrity
Sverker Sörlin, Non-resident Long-term Fellow for Programmes on Environmental Humanities vid SCAS & professor i miljöhistoria, Kungl. Tekniska högskolan

Anordnas av: SCAS.

Lokal: SCAS, Thunbergsalen, Linneanum, Botaniska trädgården.
Språk: engelska
Det är också möjligt att följa evenemanget via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63453675775.

Fredag 27 oktober

Varieties of Collegiality

10.15–10.30 Introduction
Kerstin Sahlin, seniorprofessor i företagsekonomi & ordförande för HERO, Uppsala universitet
10.30–10.50 Governing Research. New Forms of Competition and Cooperation in Academia (förinspelat föredrag)
Anna Kosmützky, professor i Methodology of Higher Education and Science Research vid Leibniz Center of Science and Society (LCSS), Leibniz University Hannover
Georg Krücken, professor i Sociology of Higher Education & föreståndare för International Center for Higher Education Research (INCHER), University of Kassel
 
10.50–11.10 Integrating Horizontal and Vertical Collegiality
Francois van Schalkwyk, postdok vid Centre for Research on Evaluation, Science and Technology (CREST), Stellenbosch University
 
11.10–11.30 A Slow Form of Governance? Collegial Organization and Temporal Synchronization in the Context of Swedish University Reforms
Hampus Östh Gustafsson, forskare vid Lund Centre for the History of Knowledge (LUCK), Lunds universitet
 
11.30–12.00 Comments & Discussion
Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statskunskap & biträdande föreståndare för HERO, Uppsala universitet
Johan Boberg, lektor i utbildningssociologi & forskningskoordinator vid HERO, Uppsala universitet

Anordnas av: HERO.

Lokal: SCAS, Thunbergsalen, Linneanum, Botaniska trädgården.
Språk: engelska.
Det är också möjligt att följa evenemanget via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66417120918

Senast uppdaterad: 2023-10-19