Konferenser

A Week on Academic Freedom

Måndag 23 oktober till fredag 27 oktober, 2023

"A Week on Academic Freedom" är ett gemensamt initiativ av forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning, Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt och Swedish Collegium for Advanced Study. Under en veckas tid kommer en rad evenemang att anordnas på temat akademisk frihet. Alla evenemang sker i Uppsala mellan 23–27 oktober.

23/10.  Academic Freedom and Responsibility in Policy and Practice
24/10.  The Relationship between Academia and Society in Troubled Times
25/10.  Hur står det till med den akademiska friheten?
26/10.  Academic Citizenship in Perspective
27/10.  Varieties of Collegiality

För mer information, se konferenssidan.

Senast uppdaterad: 2023-09-21