Kalendarium

8, 11, 12 MAJ

HERO-SEMINARIET
Informal Exploratory Workshop: National, Regional, and Global Processes in the Humanities, and the Natural, Social and Educational Sciences

Ladda ned programmet här.

Antalet platser är begränsat. Om du är intresserad av att delta, kontakta Johan Boberg.


Anordnas av HERO tillsammans med Institutionen för idé- och lärdomshistoria och ämnet utbildningssociologi.

16 MAJ, 13.15–15.00

Bild av PerOla Öberg

HERO-SEMINARIET
Forskningens självständiga roll i samhället och folkviljans primat

PerOla Öberg presenterar sitt nystartade projekt inom forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.

All forskningspolitik präglas av en balansgång mellan vad forskningens självständiga roll uttryckt som akademisk frihet innebär och de möjligheter som står till buds för att låta folkets olika viljor inneha den yttersta beslutskompetensen över hur offentliga medel används. Projektet fokuserar närmare bestämt på att klargöra hur olika uppfattningar om akademisk frihet respektive folkviljans primat påverkar organisationen av våra forskningsråd. Vilka idéer om akademisk frihet och demokrati präglar styrningen av forskningsråden? Är till exempel forskarrepresentationen i myndigheternas styrelse ett uttryck för att forskningsråden ska ha en friare ställning i förhållande till den politiska ledningen jämfört med andra myndigheter? Finns det lösningar som bättre kan förena värdet av forskningens fria roll i samhället med den demokratiska principen om folkviljans primat?

Lokal: 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

23 maj, 13.15–15.00

Studentorganisationer, demokratisering och högre utbildning i Belarus: förståelsen, användandet och implementeringen av mänskliga rättigheter

Varmt välkomna till ett seminarium om Johanna Ohlssons forskningsprojekt "Studentorganisationer, demokratisering och högre utbildning i Belarus: förståelsen, användandet och implementeringen av mänskliga rättigheter".

Lokal: Carolina Rediviva Tidskriftsläsesalen (TSL).


Seminariet är en del av Demokrati och högre utbildnings seminarieserie och anordnas tillsammans med HERO.

Bild av Johanna Ohlsson.

INSTÄLLT! 30 MAJ, 13.15–15.00

Bilda av Mats Hyvönen.

HERO-SEMINARIET
Vad tillför lärplattformar till den högre utbildningen?

Mats Hyvönen presenterar ett artikelutkast.

Lokal: rum i 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

8 JUNI, 13.15–15.00

Towards a Historical Sociology of the Social and Human Sciences

Johan Heilbron, Uppsala universitet och Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-CNRS-EHESS), presenterar sin forskning.

The historical understanding of the social and human sciences (SHS) has, over the past decades, gone through a major shift from predominantly presentist to historicist accounts. Various programs for historicizing the SHS have shaped the formation of a subfield of ‘SHS studies,’ as it may be called, and contributed to significant changes in the (self)understanding of the disciplines involved. While the institutionalization of this subfield is relatively weak and its intellectual unity quite limited, a major challenge today is to go beyond the approaches that have defined the broadly ‘historicist’ turn (Cambridge contextualism, German Begriffsgeschichte, neo-institutionalism). In my talk I will argue that historical sociology represents a fruitful, general framework for ‘SSH studies’, and that the work of Pierre Bourdieu, in particular, provides some guiding principles. After presenting these, I will indicate some research areas that seem particularly significant for such a historical sociological program.

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria.

23–28 OKTOBER

Bild av universitetshuset.

Higher Education Week

23–28 oktober 2023 lanseras satsningen Higher Education Week som sker i samverkan mellan HERO, Swedish Collegium for Advanced Studies (SCAS) och forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.

Higher Education Week är tänkt som ett årligen återkommande evenemang där en rad olika aktiviteter anordnas kring ett samlande tema. Tema för 2023 är akademisk frihet.

Mer information kommer framöver.


Anordnas av HERO, Swedish Collegium for Advanced Studies och Demokrati och högre utbildning.

Senast uppdaterad: 2023-05-11