Tips

Den högre utbildningens framtid

2023-08-18

Entreprenörskapsforum arrangerar ett seminarium om den högre utbildningens framtid, med utgångspunkt i den analys och de reformförslag som lämnas i den danska regeringens Reformkommission.

Samhället utvecklas i allt snabbare takt samtidigt som det svenska systemet för högre utbildning till stor del bygger på idéer som formulerades för länge sedan. Hur kan vi utveckla utbildningsystemet för morgondagens behov?

Medverkar gör bland annat kommissionens ordförande, Nina Smith.

När: Onsdag 30 augusti, kl. 15.30–17.00.
Var: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm och online via Zoom

Mer information finns här.

Senast uppdaterad: 2022-09-30