Akademiska minneskulturer i förändring? Namngivning och minnesmärken efter Retzius

2022-02-01

Högre seminariet i Institutionen för idé- och lärdomshistoria

I november 2021 fattade Karolinska Institutets rektor beslut om att döpa om ett antal minnesmärken uppkallade efter anatomerna Anders och Gustaf Retzius, som bedrev rasforskning under 1800-talet, samt att rekommendera namnbyte på en väg döpt efter kemisten och nobelpristagaren Hans von Euler, som vid sidan om sitt vetenskapliga arbete var politiskt engagerad till stöd för den nazistiska regimen i Tyskland. I samband med debatten plockade Uppsala universitet ned namnskylten utanför en föreläsningssal döpt efter Astrid Cleve, som likt von Euler var engagerad till stöd för Nazi-Tyskland vid sidan om sitt vetenskapliga värv.

Varifrån kommer samtidens akademiska minneskulturer, hur påverkas de av samtidens debatter, och hur kan de komma att se ut i framtiden? Samtal med deltagande av Victoria Fareld, docent och lektor i idéhistoria vid Stockholms universitet, som i många år har forskat, skrivit och undervisat om historia, minne och glömska i relation till etik, juridik och tidslighet; Adam Hjorthén, lektor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, som forskar om svensk-amerikanska relationer och amerikanska debatter kring minneskultur, identitet och etnicitet; samt Petter Hellström, lektor i didaktik vid Uppsala universitet och forskare i idé- och lärdomshistoria med inriktning mot vetenskapshistoria, som författat den historiska utredning som låg till grund för arbetsprocessen vid Karolinska Institutet.

Som underlag till seminariet hänvisar vi i första hand till Karolinska Institutets hemsida om namnfrågan, som i sin tur länkar till Hellströms utredningarbetsgruppens rapport, samt rektors beslut  I andra hand hänvisar vi till rapporter och kommentarer i media, inklusive Björn af Kleens många artiklar i frågan som publicerats av Dagens Nyheter.

Seminarierna planeras att hållas på zoom fram till sportlovet. Länkar mailas ut i kallelsen.

Anmälan: Obligatorisk anmälan senast den 2 februari till Hanna Hodacs, hanna.hodacs@idehist.uu.se.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-08