Föreläsning: The shift from the biological to the intellectual parent and the rise of higher education

2021-12-14

I sitt angrepp på traditionella utbildningsideal ifrågasätter Platon föräldrars auktoritet till förmån för lärare. I kulturell bemärkelse innebar detta en övergång från biologiskt till intellektuellt föräldraskap.

Föreläsning av Håkan P. Tell, Dartmouth College, anordnad av det tvärvetenskapliga nätverket AGORA.

Tid: 20 december 2021, kl. 15.15–17.00.
Var: Zoom.
Registrering: Louise.therkildsen@littvet.uu.se.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-08