Debatt: Stoppa krisen i forskarrekryteringen

2021-11-09

Lars Engwall
Upsala Nya Tidning, fredag 15 oktober 2021.

”… vårt land står inför ett allvarligt problem när det gäller att säkra den framtida tillgången på akademiska lärare och forskare. Det är av allra största vikt att forskningspolitiken skapar (1) förbättrade förutsättningar för internationellt rekryterade doktorander att stanna efter disputation och (2) starkare incitament för inhemska studenter att forskarutbilda sig. Alternativet är att vårt land inte kommer att kunna försvara sin roll som framstående kunskapsnation.”

Läs artikeln här.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-08