Nya externfinansierade projekt

2023-11-15

Tre externfinansierade projekt har nyligen beviljats forskare affilierade med HERO.

Per Wisselgren, Hampus Östh Gustafsson och Tobias Dalberg har beviljats medel från Vetenskapsrådet för projektet Forskningsfinansieringens effekter: De statliga forskningsrådens etablering och humanvetenskapernas formering, 1947–1977; Emil Bertilsson, Tobias Dalberg, Astrid Collsiöö m.fl. har beviljats medel från Vetenskapsrådet för projektet Aspirationer i praktiken. Avgörande faktorer och utfall av ansökningsbeteende till gymnasie- och högre utbildning; och Shirin Ahlbäck Öberg m.fl. har beviljats medel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet I det allmännas tjänst: Hur upprätthålls ett offentligt etos när statliga myndigheter använder privata konsulter?

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-08