HERO i Almedalen: Vilka hoppar av ämneslärarutbildningen och varför?

2023-06-16

Avhoppen på ämneslärarutbildningen är omfattande, ungefär två av tre studenter når aldrig fram till examen. Samtidigt råder stor brist på utbildade lärare i samhället. Det är därför angeläget att reda ut vilka som hoppar av, när de slutar och vad som händer med dem efter att de lämnat utbildningen.

Utifrån två större studier av genomströmningen på ämneslärarutbildningen i Uppsala diskuteras vilka som hoppar av, när de slutar och vad som händer med dem efter att de lämnat ämneslärarutbildningen. Frågor om utbildningens innehåll i förhållande till studenternas förväntningar och önskemål tas också upp. Rapporterna finns tillgängliga på https://www.idehist.uu.se/hero/publikationer/rapporter/

Medverkande:

André Bryntesson, Forskningssamordnare, Uppsala universitet
Emil Bertilsson, Universitetslektor, Uppsala universitet
Mikael Börjesson, Professor, Uppsala universitet
Emma Laurin, Universitetslektor, Uppsala universitet
Ida Lidegran, Professor, Uppsala universitet
Linda Koffmar, Moderator, Uppsala universitet

Tid: Torsdag 29 juni 2023, kl. 09:30 - 10:30
Plats:  D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Torget, bottenvåningen"

Se en inspelning av seminariet här.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-03-08