Forskarnätverk

Centret samlar forskare verksamma vid Uppsala universitet som forskar om högre utbildning och forskning. Om du vill ansluta dig till nätverket, kontakta forskningskoordinator Johan Boberg.

Seniora forskare och lärare

Shirin Ahlbäck Öberg
Professor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Personlig webbsida.


Jenny Beckman
Universitetslektor vid Institutionen för idéhistoria.
Personlig webbsida.
 

Li Bennich-Björkman
Professor vid Statsvetenskapliga institutionen och vid Centrum för rysslandsstudier.
Personlig webbsida.

Emil Bertilsson
Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.

Johan Boberg
Forskningskoordinator vid HERO och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.

Niklas Bomark
Forskare vid Företagsekonomiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Donald Broady
Professor emeritus vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och vid  Sociologiska institutionen.
Personlig webbsida.

Petya Burneva
Forskare vid Företagsekonomiska institutionen.
Personlig webbsida.


Mikael Börjesson
Professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.
 

Tobias Dalberg
Lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.
 

David Dellstig
Forskare vid  Ekonomisk-historiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Peter Edlund
Forskare vid Företagsekonomiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Lars Engwall
Professor emeritus vid Företagsekonomiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Mette Ginnerskov Dahlberg
Forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Personlig webbsida.
 

Tina Hedmo
Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Johan Heilbron
Gästprofessor vid HERO.
Personlig webbsida.
 

Janne Holmén
Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.

Mats Hyvönen
Forskare och forskningssamordnare för forskningsprogrammet Engaging Vulnerability.
Personlig webbsida.

Elinor Hållén
Forskare vid Filosofiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Signe Jernberg
Forskare vid Företagsekonomiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Thomas Karlsohn
Professor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria.
Personlig webbsida.
 

Christer Karlsson
Professor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Personlig webbsida.
 

Ida Lidegran
Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.

Lena Marcusson
Professor emerita vid Juridiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Christin Mays
Forskningskoordinator vid SINAS.
Personlig webbsida.
 

Andreas Melldahl
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen.
Personlig webbsida.


Annika Nilsson
Universitetslektor vid Juridiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Johanna Ohlsson
Forskare vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier.
Personlig webbsida.
 

Josef Pallas
Professor vid Företagsekonomiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Thomas Persson
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Personlig webbsida.


Sharon Rider
Professor vid Filosofiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Johanna Ringarp
Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.
 

Kerstin Sahlin
Professor vid Företagsekonomiska institutionen.
Personlig webbsida.Linda Wedlin
Professor vid Företagsekonomiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Noomi Weinryb
Forskare vid Företagsekonomiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Sten Widmalm
Professor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Personlig webbsida.
 

Per Wisselgren
Universitetslektor vid Institutionen för idéhistoria.
Personlig webbsida.
 

Hampus Östh Gustafsson
Forskare vid Institutionen för idéhistoria.
Personlig webbsida.Shirin Ahlbäck Öberg
Professor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Personlig webbsida.

Doktorander och forskningsassistenter

Lisa Backman
Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier .
Personlig webbsida.
 

Felix Bengtsson
Forskningsassistent vid HERO.
Personlig webbsida.
 

Gustaf Bjurhammer Birck
Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Personlig webbsida.
 

André Bryntesson
Forskningsassistent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.


Ricardo Xavier Cevallos Salgado
Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.
 

Astrid Collsiöö
Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.
 

Carolina De Barros Vidor
Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.
 

Lovísa Eiríksdóttir
Doktorand vid Företagsekonomiska institutionen
Personlig webbsida.
 

Laura Giorio
Forskningsassistent vid HERO
Personlig webbsida.
 

Pablo Lillo Cea
Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.
 

Anna Khanukaeva
Doktorand vid Sociologiska institutionen.
Personlig webbsida.
 

Moa Lindqvist
Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.
 

Anna Niklasson
Doktorand vid Företagsekonomiska institutionen.
Personlig webbsida.


Corinne Platten
Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Personlig webbsida.
 

Senast uppdaterad: 2023-09-07