Forskning

Forskning med anknytning till högre utbildning och forskning bedrivs såväl vid centret som vid andra institutioner på Uppsala universitet. HERO samlar även ett nätverk av affilierade forskare inom olika dicipliner med intressen inom centrets verksamhetsområde.

Forskningsprojekt med anknytning till HERO

Utredningsuppdrag och mindre projekt

Senast uppdaterad: 2023-09-07