Forskning

Forskning med anknytning till högre utbildning och forskning bedrivs såväl vid centret som vid andra institutioner på Uppsala universitet. HERO organiserar även ett nätverk av forskare inom olika dicipliner med intressen inom centrets verksamhetsområde.

Forskningsprojekt med anknytning till HERO

Utredningsuppdrag och mindre projekt

  • Covid-19 och universitetet. Finansiär: rektor och HERO.
  • Genomströmning inom ämneslärarutbildningen vid Uppsala universitet. Finansiär: fakulteten för utbildningsvetenskaper.
  • Kartläggning av forskning om högre utbildning och forskning vid Uppsala universitet. Finansiär: HERO.

Senast uppdaterad: 2023-01-30