Evenemangsportal

Evenemang anordnade av andra men av intresse för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

VT 2019

HT 2018

HT 2017

Karolinska Institutet

HT 2018

VT 2018

2017

Stockholms läns landsting

VT 2018