Deltagare

Samarbetet inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är öppet för alla anställda inom Uppsala universitet. Är du intresserad av att vara med, kontakta någon av koordinatorerna Anna Tunlid eller Ylva Söderfeldt.

Deltagare

Forsknings- och undervisningsintressen

Anders Backlund
Professor i farmakognosi

Farmakognosi, historiska och traditionella läkemedel, systematisk botanik, evolutionsbiologi och dess idéhistoria, Linné, hans arbete och betydelse

Hannah Bradby
Professor i sociologi

Annelie Drakman
FD, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Kroppens historia, 1800-talets medicinhistoria, åderlåtning, miasma, medicinsk praktik

Isto Huvila
Professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Hälsoinformationsbeteende, patientjournaler, e-hälsa

Anne Ingvarsson
Fil. dr, 1:e antikvarie vid Gustavianums historiska samlingar

Bioarkeologi, egeisk förhistoria, medicinhistoria, mänskliga kvarlevor, repatrieringsfrågor

Eva Jangland
Docent i omvårdnad, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Personcentrerad vård, Fundamentals of Care, patientdelaktighet, kompetens och professionsutveckling

Solveig Jülich
Professor i idé- och lärdomshistoria

Medicinens och biomedicinens historia, historiska perspektiv på etik och värdekonflikter i medicinsk forskning, historiska studier av medicinens visuella och materiella kultur

Anna-Malin Karlsson
Professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik

Diskurs- och interaktionsanalys; multimodalitet, språk- och kunskapsutveckling, hälsokommunikation

Francis Lee
Forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Medicinsk och biomedicinsk sociologi, teknik- och vetenskapsstudier, värderingsstudier, kunskaps-produktion och nya teknologier inom biomedicin och medicin

Hedvig Mårdh
Forskare vid Konst-vetenskapliga institutionen

Kulturarv, museum, mental health geography, offentlig konst, konstnärlig iscensättning

Ingrid Nylander
Professor i farmaceutisk farmakologi

Matts Olovsson
Professor/specialistläkare i obstetrik och gynekologi

Torsten Pettersson
Professor i litteraturvetenskap

Biblioterapi: läsning för bättre psykisk hälsa, läsarreaktioner på våld i skönlitterära texter

Cecilia Rodéhn
Forskare vid Centrum för genusvetenskap

Kulturarv, museum, mental health geography, genus, funktionalitet

Catharina Svensson
Professor i molekylär virologi

Ylva Söderfeldt
Filosofie doktor, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Disability history, patientorganisationer, relationen läkare-patient, expert- och lekmannakunskap inom medicin.

Helena Tinnerholm Ljungberg
Postdoktor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Historiska perspektiv på relationen mellan medicin, etik och politik, politisk reglering av reproduktion och familj, feministisk teori

Martin Tondel
Docent i arbets- och miljömedicin

Miljökänslighet, Tjernobyl, medicinsk antropologi, etik, riskkommunikation

Sven Widmalm
Professor i idé- och lärdomshistoria

Rasbiologins historia, biokemins historia, läkemedelsindustrins historia, psykiatrins historia

Anna Williams
Professor i litteraturvetenskap

Moderskapsstudier, vårdrelaterade berättelser, litteratur och genus