Om oss

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är ett initiativ från vetenskapsområdena för humaniora och samhällsvetenskap samt medicin och farmaci som drivs med stöd av Rektor. Målsättningen är att bygga upp en plattform för att utveckla och fördjupa ett mångdisiciplinärt samarbete kring frågor som rör medicin och hälsa inom såväl utbildning som forskning.

Verksamheten är inriktad på att stödja ett fakultetsövergripande samarbete mellan forskare och lärare från olika ämnen, initiera kurser och kursmoment som kan integrera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i de medicinska professionsutbildningarna samt främja ett mångvetenskapligt forskningssamarbete kring medicin och hälsa.

Verksamhetens övergripande inriktning bestäms av en ledningsgrupp bestående av representanter från de ingående vetenskapsområdena. Dessutom finns två koordinatorer som arbetar i nära samverkan med ledningsgruppen. Organisatoriskt är Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap placerat vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria.